Ewidencja złomu

Ewidencja złomu

Zbiór dokumentów potrzebnych do ewidencji złomu

Prawidłowo prowadzona ewidencja złomu i odpadów jest podstawą działalności skupu złomu. Powinność ta jest obowiązkiem każdego skupu. Obowiązek ewidencjowania ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów wynika z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

Warto nadmienić, że ewidencje odpadów składają się z KPO (Karta przekazania odpadu), KEO (Karta ewidencji odpadu) i zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Profesjonalne programy do prowadzenia ewidencji odpadów powinny również umożliwiać tworzenie cennika wraz z katalogiem odpadów.

Gwarantujemy, że Miliomet skrupulatnie prowadzi ewidencję na cały asortyment. Zapraszamy do kontaktu, gdzie udzielimy więcej szczegółów na ten temat.