Czego nie można oddać na skupie złomu?

Skup złomu jest miejscem, gdzie zbieramy, sortujemy i odkupujemy metale kolorowe oraz złom stalowym. Zebrany złom przetwarzamy do ponownego wykorzystania. Każdego dnia odwiedza nas mnóstwo klientów. Niestety nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich rzeczy. Na skupie nie można oddać niebezpiecznego złomu lub szkodliwie wpływającego na środowisko.

Jakich rzeczy nie można oddać na skupie złomu?

Wymieniamy pięć rodzajów przedmiotów, które uchodzą za podstawowe i większość placówek nie przyjmuje ich. Są to:

Leki

Zepsute lub nieszkodliwe leki mają tragiczny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzkie. Powinno się je oddawać do aptek lub specjalnych punktów odbioru zamiast na skup złomu. Tylko w tych miejscach zostaną one właściwie zabezpieczone i przetworzone lub zniszczone.

Opony

Opony są stworzone z gumy, stali i substancji chemicznych toksycznie wpływających na środowisko. Należy je przekazać do punktów utylizacji opon (np. wulkanizator), gdzie zostaną poddane procesowi recyklingu. Uzyskane z nich materiały mogą zostać ponownie użyte.

Chemikalia i toksyczne odpady

Właściwej utylizacji wymagają farby, oleje, baterie, rozpuszczalniki czy domowa chemia. Przy ich tworzeniu użyto substancji szkodliwie wpływającym na środowisko np. skażenie wód, gleby czy powietrza. We właściwych placówkach materiały zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Elektronika

Punkty zbiórki elektrośmieci przyjmują elektronikę, gdzie poddają je recyklingowi. Otrzymane materiały ponownie zostaną wykorzystane w procesie twórczym. Urządzenia jak telefonu, komputery czy telewizory są stworzone z metali ciężkich, które działają toksycznie na środowisko.

Żarówki energooszczędne

Podobnie jak elektronikę, również zużyte lub uszkodzone żarówki energooszczędne należy oddać do punktu zbiórki elektrośmieci. Żarówki wykonane są ze szkodliwej dla środowisko rtęci.

Jakich metali nie można oddać na skupie złomu?

Nasz skup specjalizuje się w przyjmowaniu i sprzedaży stali oraz metali kolorowych. Poniżej przedstawiamy metale, które nie są przyjmowane na skupie:

Metale szlachetne

Złoto, srebro i inne metale szlachetne nie są przyjmowane na skupy złomu ze względu na właściwości wykorzystywane w recyklingu. Ich przetworzeniem zajmują się uprawnione firmy. Drugim powodem jest wartość materialne metali szlachetnych.

Metale radioaktywne

Skupy nie przyjmują matali radioaktywne z powodu szkodliwego wpływu na środowisko. Specjalne placówki zajmują się usuwaniem i przetwarzaniem uranu czy plutonu ze względu na ściśle określone wytyczne.

Rtęć

Rtęć jest szkodliwym, ciekłym metale o dużej toksyczności dla człowieka i środowiska. Rtęć należy oddać do MPSZOK lub PSZOK, gdzie zajmą się nimi w odpowiedni sposób.

Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt, jeżeli chcieliby Państwo oddać do naszego skupu metale niewspominane w artykule, a budzące Państwa wątpliwości. Poinformujemy Państwa oraz przekażemy instrukcje postępowania.