Ewidencja złomu

Ewidencja złomu

Zbiór dokumentów potrzebnych do ewidencji złomu

Prawidłowo prowadzona ewidencja złomu i odpadów jest podstawą działalności skupu złomu. Powinność ta jest obowiązkiem każdego skupu. Obowiązek ewidencjowania ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów wynika z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

Warto nadmienić, że ewidencje odpadów składają się z KPO (Karta przekazania odpadu), KEO (Karta ewidencji odpadu) i zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Profesjonalne programy do prowadzenia ewidencji odpadów powinny również umożliwiać tworzenie cennika wraz z katalogiem odpadów.

Gwarantujemy, że Miliomet skrupulatnie prowadzi ewidencję na cały asortyment. Zapraszamy do kontaktu, gdzie udzielimy więcej szczegółów na ten temat.

Dlaczego prowadzimy ewidencję złomu?

Prowadzenie ewidencji złomu stało się obowiązkiem skupów złomu, które zostało określane w nowelizacji ustawi o odpadach z 2004 roku. Przyczyną było częste kradzieże metali kolorowych typu infrastruktury telekomunikacyjnej, a następnie handlowanie nią. Nowelizacja przyczyniła się do wprowadzenia obowiązkowej, dodatkowej dokumentacji, która jest wymagana przy przyjmowaniu złomu. Wśród nich wyszczególnia się m.in. specjalne formularza, których wzór został określony przy rozporządzaniu.